بازگشت
ورود به سیستم
درباره ما
تماس با ما
شکایات و پیشنهادات

قوانین سایت

 • در حفظ و نگهداری کارت ارزاق کوشا باشید.
 • دارندگان کارت ارزاق می توانند از طریق اینترنت و با استفاده از رمز دوم نسبت به شارژ ریالی کارت خود اقدام کنند. امورفرهنگی از دریافت وجه و شارژ ریالی کارت معذور است.
 • از مجاورت کارت ارزاق با لوازم مغناطیسی اجتناب فرمایید.
 • صدور کارت ارزاق المثنی مستلزم پرداخت هزینه مربوطه می باشد.
 • مبلغ شارژ شده مسترد نمی گردد.
 • ساعت توزیع غذا ۱۲ الی ۱۵ است. و در صورت تأخیر وجه غذا مسترد نمی شود غذا نیز تحویل نمی شود
 • به محض رزرو ، مبلغ غذا از شارژ کارت کسر می گردد.
 • مبلغ هروعده غذا با نرخ دانشجویی ابلاغی از سوی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان می باشد.
 • سهمیه هر دانشجو یک وعده غذا به نرخ دانشجویی است.
 • تعداد غذای اضافی رزرو شده به نرخ آزاد محاسبه و از شارژ کارت کسر می گردد.
 • مهلت رزرو غذا برای هر روز، تا ساعت ۱۶:۰۰ روز قبل می باشد.
 • در هرساعتی از شبانه روز، رزرو غذا تا یک هفته آینده امکان پذیراست.